Historia zamku w Chęcinach!

Szanowni Państwo,

patrząc na górujące na Chęcinami ruiny gotyckiego zamku warto pamiętać o 700 latach historii Polski, którego był świadkiem oraz uczestnikiem. Zamek wybudowany przez Wacława II Czeskiego jako twierdza, która miała strzec bezcenny kopalni kruszców (zwłaszcza srebra) znajdujących się w okolicy Chęcin.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1306 roku kiedy to Władysław Łokietek oddał zamek biskupowi krakowskiemu Janowi Muskacie. Dwa lata później zamek najprawdopodobniej znowu był w ręku króla ponieważ próba zdobycia przychylności biskupa nie powiodła się. 

Przez kolejne wielki zamek był ośrodkiem życia politycznego zarówno o znaczeniu lokalnym (siedziba starostwa) jak i krajowym (odbywały się na nim zjazdy możnowładców i rycerstwa). To na chęcińskim zamku odbył się w 1331 roku pierwszy zjazd ziem polskich uważany za pierwszy polski sejm. Ponieważ zamek był budowlą obronną w XIV wieku zdeponowano na nim skarbiec archidiecezji gnieźnieńskiej. Służył również jako więzienie, w którego lochach „gnili” m.in. rycerz Hińcza z Rogowa wróg Władysława Jagiełły podejrzewany przez króla o romans z królową), czy Michał Kuchmeister (późniejszy wielki mistrz krzyżacki).

Zamek królewski w Chęcinach jak sama nazwa mówi służył dworowi królewskiemu na wiele różnych sposobów. Był więzieniem jak zapewne mówiła o nim Adelajda, żona Kazimierza Wielkiego odesłana przez męża z powodu braku urody… Rezydencja królewska w odczuciu Elżbiety Łokietkówny, która właśnie z Chęcin sprawowała rządy w imieniu swojego małoletniego syna Ludwika Węgierskiego. Jako spokojna przystań podczas uciążliwej podróży zamek w Chęcinach służył królowej Bonie podczas jej wyprowadzki do Włoch.

Jak to zwykle w życiu bywa są wzloty i upadki i taki niewątpliwie upadek zamek przeżył w 1607 roku kiedy w czasie rokoszu Zebrzydowskiego zamczysko podstępem zdobyto, podpalono i tym samym znacznie zniszczono. Podobnie działo się 50 lat później kiedy wojska Rakoczego ponownie zamek zniszczyły. Dzieła zniszczenia dokonały wojska szwedzkie w 1707 roku. Wtedy to zamek przestał być siedzibą starostów chęcińskich tracąc tym samym swoje znaczenie.

Kolejne lata przyniosły dalszy upadek zamku, który został powstrzymany w latach 40 XX wieku dzięki wpisaniu zamku do rejestru zabytków i zakwalifikowania go pierwszej, najwyższej w skali kraju grupy.

Pozostaje mieć nadzieję, że po trwającej w latach 2013-15 rewitalizacji dla chęcińskiego zamku nadeszły i nadchodzą tylko lepsze czasu.

Serdecznie zapraszam do zwiedzania zamku w Chęcinach!

146

Facebook