Opatów- jedno z najstarszych miast Ziemi Sandomierskiej!

Opatów to jedno z najstarszych miast Ziemi Sandomierskiej. Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1189 roku i dotyczy osady nazwanej Żmigrodem. Lokacja miasta na prawie magdeburskim przez Leszka Czarnego miała miejsce w 1282 roku. Miasto miało bardzo burzliwą historię związaną z najazdami wrogich wojsk tatarskich, ruskich oraz litewskich.  Po wojskach tych zostały zgliszcza i pożoga. Najjaśniejszą kartę w historii Opatowa napisał kanclerz wielki koronny Krzysztof Szydłowiecki, który w XVI wieku uczynił Opatów swoim miastem prywatnym. Kanclerz w trosce o swoich poddanych otoczył miasto murami miejskimi oraz wybudował sieć wodociągów i łaźni. Dostęp do tych udogodnień był powszechny. Otoczone murami miasto zaczęło rozbudowywać się pod ziemię tworząc drugie, podziemne miasto w postaci plątaniny korytarzy łączących komory kupieckie. Do dnia dzisiejszego jedną z największych atrakcji Opatowa jest licząca 400 m trasa podziemna, której głębokość dochodzi do 14 m. Warto również zwiedzić kolegiatę Św. Marcina, która jest perłą architektury późnoromańskiej. W barokowym wnętrzu kościoła znajduje się wyjątkowy przykład renesansowej sztuki funeralnej- brązowa płaskorzeźba przedstawiająca ludzi lamentujących po śmierci Krzysztofa Szydłowieckiego. Warto również przyjrzeć się polichromiom w prezbiterium przedstawiającym wiktorie polskiego oręża: Psie Pole, Grunwald, Wiedeń i Chocim. Po trudach zwiedzania warto skosztować lokalnego smakołyku, czyli rozpływających się w ustach krówek opatowskich 🙂

przewodnik świętokrzyski przewodnik świętokrzyskiprzewodnik świętokrzyski przewodnik świętokrzyski przewodnik świętokrzyski przewodnik świętokrzyskiprzewodnik świętokrzyski przewodnik świętokrzyski

Facebook