Spływy kajakowe Nida

Zapraszamy na stronę wypożyczalni kajaków

Codzienne Spływy Kajakowe: (jednodniowe oraz kilkudniowe), rzekami: Nidą, Białą Nidą, Czarną Nidą

Nasza top trasa: Tokarnia – Mokrsko Dolne (współrzędne Przystani „U DOROTKI” 50.684777,20.442563).

Cennik wypożyczalnia kajaków:

Cena za wypożyczenie kajaka z transportem do miejsca początku i zakończenia spływu oraz transportem kierowców na start + komplet akcesoriów (2 kamizelki asekuracyjne +2 wiosła + ewentualna dostawka dla dziecka) oraz możliwością korzystania z „Przystani u Dorotki” (2 duże stoły z  4 ławkami na 6 osób każda, 2 oddzielne  paleniska na ognisko z ławkami na 20 osób każde, prywatny teren do wypoczynku nad rzeką, kosz na śmieci, parking, w sezonie letnim serwisowana toaleta przenośna typu Toi Toi)

Pływamy cały tydzień:

kajak 2-osobowy -120 zł netto w weekendy (100zł netto w tygodniu)
kajak 1-osobowy 90 zł netto w weekendy (80zł netto w tygodniu)

Uwaga! Wobec rosnących cen paliw, w przypadku chęci wypożyczenia pojedynczego lub dwóch kajaków na indywidualny spływ, będziemy zmuszeni do w/w cen doliczyć koszt transportu w zależności od wybranej trasy.

Dodatkowo oferujemy:

Postój kampera   – od 50 zł netto / za dobę

Rozbicie namiotu – 20 zł netto / za osobę, za dobę

Drewno na ognisko – 15 zł netto / za osobę

*Dla osób, które nie nocują na przystani, paleniska na ogniska będą dostępne w godzinach 10:00 – 20:00

*Za wszystkie usługi, wystawiamy faktury (bez VAT)

Uwaga! wobec rosnących cen paliw, w  przypadku chęci wypożyczenia pojedynczego lub dwóch kajaków z transportem na indywidualny spływ będziemy zmuszeni do w/w cen doliczyć koszt transportu w zależności od wybranej trasy.

Ponieważ kajakarze często o to pytają, na zdjęciu poniżej przedstawiamy jak wygląda  dostawka dla dziecka. Oparcie dla dziecka można montować albo plecami do sternika, albo twarzą do sternika. Montaż oparcia jest prosty i szybki, jeśli dziecko będzie chciało zmienić pozycję, przełożenie oparcia zajmie kilka sekund:))). Oczywiście należy to robić gdy kajak przybije do brzegu i będzie stabilny. Dostawka dla dziecka służy do przewożenia dzieci w wieku maksymalnie do 7 lat i ok. 100 cm wzrostu. Dla większych dzieci nie ma miejsca na wyprostowanie nóg a zbyt krótkie oparcie jest bardzo niewygodne i nie spełnia swojej funkcji.

Spotykamy się o pełnych godzinach od 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

Spływy Kajakowe Świętokrzyskie wypożyczalnia kajakówkajaki.swietokrzyskie-przewodnik.pl

Znajdziecie nas również na Facebooku Spływy Kajakowe Świętokrzyskie – Strona główna | Facebook a jeśli chcecie obejrzeć filmy z naszych spływów zapraszamy na nasz kanał na YouTube  Kajaki Świętokrzyskie – Spływy Kajakowe Nida – YouTube

Kajaki Nida


 

Góry Świętokrzyskie! Jedno z niewielu miejsc w Polsce gdzie w jednym dniu możecie wejść na górę leśnym szlakiem, zwiedzić Park Narodowy, odwiedzić kilka bezcennych zabytków historycznych lub …przemysłowych, zwiedzić jaskinię (do wyboru Raj, Piekło, co kto chce:))), pojeździć na rowerze czy pogalopować na koniu. Można też zwiedzić świętokrzyskie spływając kajakiem po rzece Nidzie i jej dopływach. Nida jest lewobrzeżnym dopływem Wisły i wypływa z serca Gór Świętokrzyskich. Poniżej Chęcin, jest płytka i malowniczo meandruje, co czyni ją idealną i niezwykle ciekawą dla wycieczek kajakowych.

Proponuję wypożyczenie 2-osobowych kajaków z 2 wiosłami i 2 kamizelkami asekuracyjnymi, zwanymi popularnie kapokami i spływ Czarną lub Białą Nidą w stronę naszej „Przystani u Dorotki” w Mokrsku Dolnym. Serdecznie zapraszam na kajaki w Góry Świętokrzyskie! 

Nasza oferta:

Poniżej przedstawiamy propozycje szlaków kajakowych. Uwaga! Szlaki przedstawione są w całości, ale można je dzielić na mniejsze odcinki i dostosowywać czas i długość spływów do oczekiwań i umiejętności klientów. Spływ może trwać 2, 3, 5 godzin a dla najbardziej wytrzymałych i doświadczonych kajakarzy nawet 7 godzin. Czas spływu oczywiście zależy od umiejętności kajakarzy, pogody, stanu wody w rzece, postojów itp. Czas przyjęty w ofercie jest uśredniony.


Szlak  Czarna Nida – Nida (stopień trudności łatwy) – Wolica – Tokarnia – Brzegi – „Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne. Ten szlak  ze względu na niski stopień trudności jest najczęściej wybierany przez kajakarzy niedoświadczonych i z małymi dziećmi, na dwóch odcinkach – Tokarnia – Sobków/Mokrsko – czas spływu ok. 4 godzin ( ok. 16 km),  oraz Brzegi lub Żerniki – „Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne –  czas spływu ok. 2 godzin (ok. 7 km).

Szlak rzeka Biała Nida – Nida jest podzielony na dwa odcinki:Bizoręda – Żabieniec – Choiny – Żerniki – (stopień trudności średni) czas spływu ok. 5 godzin (ok. 16 km) i Żerniki – Brzegi – „Przystań u Dorotki” Mokrsko Dolne (stopień trudności łatwy) – czas spływu ok. 2 godzin (ok. 7 km) 

Kajakowanie z nami  to naprawdę wspaniała i bezpieczna zabawa! Zapraszamy w świętokrzyskie na kajaki!

Warunki wynajmu:

Umowa wynajmu
Umowa zawarta w dniu …………………………………pomiędzy ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..(zwanym dalej Wynajmującym),
a…………………………………………………………………………………………………………………………(zwanym dalej Najemcą), Nr tel. email ……………………………………………….……………..
Przedmiot umowy
1. Wynajmujący oświadcza że jest właścicielem a Najemca, że wynajmuje na okres od …………………………….do…………………………………… sprzęt rekreacyjny:
Kajaki szt. …………………………………
Kamizelki ratunkowe szt. ………………………………..
Wiosła szt. ………………………………..
Warunkiem uprawniającym do wynajęcia i korzystania z w/w sprzętu jest zapoznanie się i podpisanie poniższego regulaminu.
Regulamin
2. Wynajmujący oświadcza, ze sprzęt o którym mowa w pkt.1 jest w pełni sprawny, bez wad. Nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.
3. Najemca oświadcza, że zna zasady i wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu o którym mowa w pkt.1
4. Obowiązkiem Najemcy jest korzystanie ze sprzętu o którym mowa w pkt.1 zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji: przewozić taką liczbę pasażerów na jaka jest przeznaczony sprzęt, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności (250 kg), nie holować, nie zatapiać, nie korzystać ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Wszyscy użytkownicy winni być obowiązkowo zapięci w kamizelki ratunkowe.
5. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego sprzętu Najemca ma obowiązek zabezpieczyć sprzęt, a w przypadku kradzieży bezzwłocznie poinformować Wynajmującego i Policję.
6. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu, i będzie zobowiązany do jego odtworzenia lub zwrotu równowartości naprawy.
7. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu o którym mowa w pkt.1 na mieniu i zdrowiu osób trzecich.
8. Najemca oświadcza, że został przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa używania i obsługi sprzętu o którym mowa w pkt.1
9. Najemca oświadcza że sprzęt o którym mowa w pkt.1, jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń i wad.
10. Najemca oświadcza, że będzie używał sprzętu o którym mowa w pkt.1 na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu w trakcie używania sprzętu o którym mowa w pkt.1, nie będzie wnosić o odszkodowanie od Wynajmującego.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, uszkodzone lub zamoczone będące własnością Najemcy.
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w kajaku na wodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
13. Koszty wynajmu pokrywa najemca przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.
14. Najemcy wyrażają zgodę na fotografowanie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Wynajmującego.
15. Najemca zobowiązany jest oddać sprzęt Wynajmującemu w stanie umożliwiającym natychmiastowe ponowne wynajęcie (umyty).

Data i podpis

Wynajmujący                                                                                                                      Najemca

 

Na trasie spływu obowiązuje zakaz pozostawiania śmieci. Wszystkie śmieci należy zabierać ze sobą!