Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny zaprasza!

Góry Świętokrzyskie to jedne z najstarszych gór w Europie. Pod wieloma względami są to góry wyjątkowe. Nigdzie indziej na świecie na tak małej powierzchni nie można zaobserwować ruchów górotwórczych orogenezy kaledońskiej, hercyńskiej i alpejskiej. To tu, i tylko tu, występuje również krzemień pasiasty, czyli kamień optymizmu. W skałach budujących Góry Świętokrzyskie, niczym w księdze, zapisanych jest 500 milionów lat historii naszej planety- Ziemi. Budowa geologiczna tego terenu jest bardzo zróżnicowana. Wyróżnia się jego centralną część, czyli trzon paleozoiczny oraz otaczające trzon obrzeże mezozoiczne. Trzon rozciąga się od Góry Miedzianki koło Chęcin, aż po Sandomierz i zbudowany jest przede wszystkim z piaskowców, iłowców, łupków oraz skał węglanowych. Wiek skał budujących trzon waha się od 570 mln lat do 325 mln lat. Natomiast obrzeże permsko-mezozoiczne budują piaskowce, zlepieńce, wapienie i dolomity. Ich wiek szacuje się na od 255 mln do 170 mln lat.
Góry Świętokrzyskie to raj dla miłośników geologii oraz paleontologii. O stolicy województwa świętokrzyskiego- Kielcach, mówi się, iż jest to muzeum geologiczne pod otwartym niebem. W granicach administracyjnych miasta znajdują się 4 rezerwaty geologiczne: Biesak- Białogon, Kadzielnia, Wietrznia oraz Ślichowice. Tropy prehistorycznych gadów znajdywane były w wielu miejscach regionu m.in. w Wiórach, Jaworzni, Gromadzicach, Zachełmiu, czy Bałtowie. Na miłośników geologii czekają również: Góry: Miedzianka, Stokówka i Zelejowa, Jaskinie: Raj, Kadzielniańskie, Piekło Skibskie.

Serdecznie zapraszam do wspólnego zwiedzania!

     

 

 

 

 

Facebook