Świętokrzyskie jest piękne – Bodzentyn.

Witam wszystkich i zapraszam do Bodzentyna, miasta biskupów krakowskich! Osada powstała w 1355r. na wzgórzu nad rzeką Psarką. Przywilej na założenie miasta na prawie magdeburskim biskup Bodzęta (Bodzanta) otrzymał od króla Kazimierza Wielkiego. W 1365 biskup Florian z Mokrska wzniósł tu zamek oraz otoczył miasto obronnymi murami. Ruiny tych budowli można zobaczyć na zdjęciach poniżej. W 1410 zatrzymał się w Bodzentynie król Władysław Jagiełło, wyprawiający się na Krzyżaków. Król przyjechał tutaj 19 czerwca z Łysej Góry i przez dwa dni przebywał na dworze biskupim, przyjmując posłów od książąt pomorskich. Po wielkim pożarze w 1413 biskup Wojciech Jastrzębiec wyjednał od Jagiełły nowy przywilej, w którym król potwierdził prawo magdeburskie. Od XV do XVII w trwa rozwój gospodarczy Bodzentyna.W 1450 Zbigniew Oleśnicki ufundował tu gotycką kolegiatę a w drugiej połowie XVI wieku zamek został przebudowany na pałacową rezydencję biskupów krakowskich. W tym samym czasie powstał drugi rynek. Miasto otrzymało też wodociąg oraz łaźnię. W czasie potopu szwedzkiego miasto nie poniosło większych szkód. W XVIII w. biskupi krakowscy uczynili z niego lokalny ośrodek przemysłowy. Jednak w  1797r., na mocy konwencji rozbiorowej, miasto przeszło na własność rządu i jego znaczenie zmalało. W 1832 rozebrano ratusz, a w 1836 część murów miejskich z Bramą Opatowską. Miasto wyróżniło się czynnym udziałem mieszkańców w powstaniu styczniowym. Wielu mieszkańców wsparło walczących w okolicy powstańców. 23 stycznia 1864r., odbyła się tu defilada oddziałów powstańczych, którą odebrał generał Józef Hauke-Bosak. Generał odczytał rozkaz Romualda Traugutta i podziękował podkomendnym za ich postawę w bitwach pod Iłżą i pod Cisowem. Po zakończeniu walk w 1870 r., w efekcie reformy administracyjnej Bodzentyn utracił prawa miejskie i stał się osadą. W okresie II wojny światowej Bodzentyn był silnym ośrodkiem ruchu partyzanckiego w Górach Świętokrzyskich, wielu jego mieszkańców wstąpiło do leśnych oddziałów. Walczyli m.in. pod dowództwem Jana Piwnika „Ponurego”. Wielu oddało życie w walkach z okupantem niemieckim. Również ok. 700 mieszkańców pochodzenia żydowskiego, których Niemcy wywieźli do obozów zagłady. W 1994 Bodzentyn odzyskał utracone prawa miejskie i dziś jest malowniczym miasteczkiem z wielką historią, które leży w samym sercu Gór Świętokrzyskich.  Dziś można zobaczyć tu ruiny zamku, murów miejskich, kolegiatę, zagrodę Czenikiewiczów z 1809r. oraz kirkut. Zapraszam do Bodzentyna!

Facebook