Świętokrzyskie jest piękne – weekend dzień drugi – rezerwat Milechowy.

Witam wszystkich! W niedzielę wyruszyliśmy z mężem do pobliskiego rezerwatu Milechowy. Został on utworzony w 1978 r.  i zajmuje powierzchnię 133,73 ha. Powstał w celu zachowania zbiorowisk leśnych o cechach zespołów naturalnych oraz kserotermicznych zespołów zaroślowych i murawowych. Z uwagi na duże walory estetyczne i naukowo-dydaktyczne, teren ten był otoczony opieką i ochroną już w okresie międzywojennym przez jego ówczesnych właścicieli. Istotnym elementem składowym rezerwatu są wychodnie skalne oraz 8 jaskiń i schronisk skalnych. Najbardziej znana jest Jaskinia Piekło będąca pomnikiem przyrody, o długości 17,5 m. Na wysuniętym cyplu skalnym, prawie naprzeciwko jaskini, znajduje się drewniany krzyż ze śmigłem. W ten sposób mieszkający w Milechowach prof. Juliusz Braun upamiętnił swego brata Kazimierza, pilota wojskowego, który zginął w katastrofie lotniczej pod Lwowem w 1920 roku.  Miejsce bardzo urokliwe, idealne na spacery. Prowadzi do niego czarny szlak turystyczny. Po prostu gdzie nie spojrzeć – świętokrzyskie jest piękne!

Ponieważ w związku z zaostrzeniem się epidemii w naszym kraju, od 1.04. władze ograniczają wyjścia z domu  do jednoosobowych i tylko w najpilniejszej potrzebie, zostaję w domu. Proszę  również wszystkich o to samo. Życzę zdrowia wszystkim! Postaram się nadal pokazywąć piękno regionu świętokrzyskiego na moim blogu i zapraszam Was w Góry Świętokrzyskie gdy epidemia przeminie.

Facebook