Świętokrzyskie perły- Góra Miedzianka.

Rezerwat przyrody Góra Miedzianka (354 m n.p.m.) nazywana również od swojego charakterystycznego kształtu „świętokrzyskim Giewontem” dumnie góruje nad Grzbietem Chęcińskim. Nazwa Miedzianka pochodzi od wydobywanych w jej wnętrzu od XIV wieku rud miedzi. W roku 1902 bracia Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy odkryli tutaj wysokoprocentowe rudy miedzi. Stanisław Łaszczyński zastosował natomiast opracowaną przez siebie elektrolityczną metodę otrzymywania tego surowca. Eksploatacja rud trwała do lat 50-tych XX wieku. Pozostałością po niej są korytarze pogórnicze, szyby oraz sztolnie o łącznej długości ok. 4 km. Eksploracja obiektu jest możliwa tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz po uzyskaniu zgody Konserwatora Przyrody w Kielcach. Ślady miedzi można znaleźć również na powierzchni w postaci skał zabarwionych przez związki miedzi na niebiesko (azuryty) i zielono (malachity). Przy dobrej pogodzie ze szczytu doskonale widać oddalone o 40 km Łysogóry oraz czasami oddalone o 180 km Tatry.

             

Facebook