Świętokrzyskie perły- rezerwat przyrody Skałki Piekło pod Niekłaniem.

Jak na magiczne świętokrzyskie przystało można u nas zobaczyć i Niebo i Piekło. Tych ostatnich jest kilka jaskinie: Piekło koło Gałęzic oraz w pobliżu miejscowości Milechowy. Chyba największe wrażenie robią jednak Skałki Piekło pod Niekłaniem. W rezerwacie tym oprócz malowniczych form skalnych piaskowca jurajskiego chroni się również rzadką paproć- zanokcicę północą. Skały powstały w strefie ciepłego morza na jego brzegu lub przybrzeżnych płyciznach. Niezwykłe skalne grzyby, stoły, półki skalne i kazalnice powstały w wyniku erozji, czyli oddziaływania czynników zewnętrznych na powierzchnię. Dodatkowo uroku temu miejscu dodaje przepiękny drzewostan sosnowo- dębowy.

     

Facebook